HÁJEK Jan *4.2.1897

Jméno:Jan

Přijmení:HÁJEK

Datum narození:4.2.1897

Obec narození:Litava

Okres narození:Tišnov

Domovská obec:Litava Jestřábí

Domovský okres:Tišnov

Vzdělání:ob. 5 reálka 4 odb. 3

Zaměstnání:hosp.adjunkt

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:17.pr.pol.mys.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:17.pr.pol.mys.

Datum zájetí:21.7.1916

Hodnost v době zájetí:četař

Datum podáni prihlášky do legií:6.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Berezovka

Datum zařazení do legií:28.9.1917

Jednotka v době zařazení:7.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:9.12.1920

Poslední útvar v legiích:7.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.