HÁJEK Jan *19.4.1897

Jméno:Jan

Přijmení:HÁJEK

Datum narození:19.4.1897

Obec narození:Morašice

Okres narození:Čáslav

Domovská obec:Morašice

Domovský okres:Čáslav

Vzdělání:ob.4

Zaměstnání:obuvník

Vyznání:evang.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:21.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:4.p.pl.

Datum zájetí:3.7.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:21.8.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Foligno Padula

Datum zařazení do legií:24.4.1918

Jednotka v době zařazení:depos.rota

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:22.12.1920

Poslední útvar v legiích:34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.