HÁJEK Josef *27.8.1881

Jméno:Josef

Přijmení:HÁJEK

Datum narození:27.8.1881

Obec narození:Lutotín

Okres narození:Prostějov

Domovská obec:Lutotín

Domovský okres:Prostějov

Vzdělání:ob. pok.

Zaměstnání:krejčí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:13.dom.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:13.dom.p.pl.

Datum zájetí:11.4.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:7.1917

Datum zařazení do legií:15.7.1917

Jednotka v době zařazení:1.zál.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:11.11.1920

Poslední útvar v legiích:prac.pr.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.