HÁLA Ferdinand *30.6.1893

Jméno:Ferdinand

Přijmení:HÁLA

Datum narození:30.6.1893

Obec narození:Břeclav

Okres narození:Hodonín

Domovská obec:Břeclav, Prostějov

Domovský okres:Hodonín, prostějov

Zaměstnání:keramický úředník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:3.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:3.p.pl.

Datum zájetí:19.8.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:26.9.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:25.4.1918

Jednotka v době zařazení:32.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:4.6.1920

Poslední útvar v legiích:32.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.