HÁLA Jan *27.7.1891

Jméno:Jan

Přijmení:HÁLA

Datum narození:27.7.1891

Obec narození:Mirovice

Okres narození:Písek

Domovská obec:Mirovice, Jičín

Domovský okres:Písek, Jičín

Vzdělání:mě. obch.

Zaměstnání:obchodník kožešník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:31.p.pl.

Datum zájetí:4.7.1916

Misto zájetí:1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:10.4.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:27.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:29.10.1919

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.