HALÁMEK Augustin *

Jméno:Augustin

Přijmení:HALÁMEK

Datum zařazení do legií:25.8.1916

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Poslední útvar v legiích:zál.pr.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.