HALÁMEK Augustin *9.7.1899

Jméno:Augustin

Přijmení:HALÁMEK

Datum narození:9.7.1899

Obec narození:Měřín

Okres narození:Velké Meziříčí

Domovská obec:Měřín, Brno

Domovský okres:Velké Meziříčí, Brno

Zaměstnání:krejčí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:81.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:21.p.pl.

Datum zájetí:24.10.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:19.12.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:15.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:10.8.1919

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.