HALAS Jan *8.4.1900

Jméno:Jan

Přijmení:HALAS

Datum narození:8.4.1900

Obec narození:Višnia Sitnica

Okres narození:Stropkov

Domovská obec:Višnia Sitnica

Domovský okres:Stropkov

Zaměstnání:rolník

Datum zařazení do legií:13.6.1919

Jednotka v době zařazení:24.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.