HALAŠKA Václav *28.10.1896

Jméno:Václav

Přijmení:HALAŠKA

Datum narození:28.10.1896

Obec narození:Načeradec

Okres narození:Benešov

Domovská obec:Načeradec

Domovský okres:Benešov

Vzdělání:ob. 5 reálka 4 uč.ústav 4

Zaměstnání:student, učitel

Vyznání:vystoupil z pravosl., bez vyz.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:102.p.pl.

Datum zájetí:23.9.1915

Hodnost v době zájetí:četař

Datum podáni prihlášky do legií:29.3.1916

Datum zařazení do legií:1.6.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.12.1919

Poslední útvar v legiích:3.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.