HALAŠTA František *16.1.1872

Jméno:František

Přijmení:HALAŠTA

Datum narození:16.1.1872

Obec narození:Juřinka

Okres narození:Valašské Meziříčí

Domovská obec:Juřinka

Domovský okres:Valašské Meziříčí

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:25.dom.p.pl.

Datum zájetí:222.8.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:5.10.1918

Jednotka v době zařazení:35.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Legionářska organizace:ČsOL - Valašské Meziříčí

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
BALETKA, Ladislav, POMKLA, Zdeněk. Českoslovenští legionáři 1914-1920: rodáci a občané okr. Vsetín. Vsetín: OkÚ, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře