HALASZ František *13.8.1888

Jméno:František

Přijmení:HALASZ

Datum narození:13.8.1888

Obec narození:Vacov

Domovská obec:Ipolské Šiahy

Domovský okres:Hontianská stol.

Zaměstnání:učitel

Datum zařazení do legií:11.8.192

Jednotka v době zařazení:posádka Vladivostok

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.