HALATA Gustav *1896

Jméno:Gustav

Přijmení:HALATA

Datum narození:1896

Obec narození:Frýdlant

Okres narození:Místek

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum zařazení do legií:9.12.1918

Jednotka v době zařazení:7.zdr.odd.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:9.10.1919

Poslední útvar v legiích:7.zdr.odd.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.