HAMAL Leopold *29.10.1900

Jméno:Leopold

Přijmení:HAMAL

Datum narození:29.10.1900

Obec narození:Prostějov

Okres narození:Prostějov

Domovská obec:Prostějov

Domovský okres:Prostějov

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:13.p.pl.

Datum zájetí:2.11.1918

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:4.12.1918

Jednotka v době zařazení:6.pol.pekárna

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:5.8.1919

Poslední útvar v legiích:6.pol.pekárna

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.