HAMPL Karel *9.4.1884

Jméno:Karel

Přijmení:HAMPL

Datum narození:9.4.1884

Obec narození:Dobříč

Okres narození:Praha

Domovská obec:Dobříč

Domovský okres:Praha

Vzdělání:ob. 6 reálka 7 vš. 9 sem.

Zaměstnání:stavební inženýr

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:40.p.pl.

Datum zájetí:2.9.1914

Hodnost v době zájetí:praporčík

Misto podáni prihlášky do legií:Barnaul

Datum zařazení do legií:12.5.1918

Jednotka v době zařazení:7.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:23.7.1920

Poslední útvar v legiích:2.sam.tech.rota

Poslední hodnost v legiích:nadporučík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.