HAMPL Mečislav *6.11.1885

Jméno:Mečislav

Přijmení:HAMPL

Datum narození:6.11.1885

Obec narození:Varšava

Okres narození:Varšava Polsko

Domovská obec:Jilemnice

Domovský okres:Jilemnice

Vzdělání:ob. 5 reálka 7 vš. 8 sem.

Zaměstnání:strojní inženýr

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:77.p.pl.

Datum zájetí:?

Hodnost v době zájetí:praporčík

Datum podáni prihlášky do legií:28.8.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Samara

Datum zařazení do legií:25.8.1918

Jednotka v době zařazení:tech.odd.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:2.8.1920

Poslední útvar v legiích:sam.stroj.rota

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.