HAMPL Václav *23.9.1894

Jméno:Václav

Přijmení:HAMPL

Datum narození:23.9.1894

Obec narození:Sedlec

Okres narození:Mělník

Domovská obec:Sedlec, Drážďany

Domovský okres:Mělník, Německo

Vzdělání:mě.2

Zaměstnání:svrškař

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.p.pl.

Datum zájetí:7.7.1918

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Avezzano

Datum zařazení do legií:17.10.1918

Jednotka v době zařazení:35.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:13.9.1921

Poslední útvar v legiích:35.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.