HAMRAL František *12.11.1893

Jméno:František

Přijmení:HAMRAL

Datum narození:12.11.1893

Obec narození:Sloveč

Okres narození:Městec Králové

Domovská obec:Opočnice

Domovský okres:Městec Králové

Zaměstnání:dělník, kočí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:36.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:2.p.pl.

Datum zájetí:10.10.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:26.3.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:24.4.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:26.5.1920

Poslední útvar v legiích:34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
KRZÁK, Rudolf, RUML, Vladimír. Českoslovenští legionáři 1. odboje v okrese Nymburk 1914-1920. Nymburk: Jednota ČsOL, 1998.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře