HAMRTÁL Jiří *25.4.1896

Jméno:Jiří

Přijmení:HAMRTÁL

Datum narození:25.4.1896

Obec narození:Mníšek

Okres narození:Praha venkov

Domovská obec:Mníšek

Domovský okres:Praha

Vzdělání:ob.5

Zaměstnání:řezník, uzenář

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.p.pl.

Datum zájetí:28.1.9118

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:17.4.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:17.4.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:16.12.1921

Poslední útvar v legiích:3.leh.děl.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.