HANČ Josef *

Jméno:Josef

Přijmení:HANČ

Domovská obec:Tamston

Domovský okres:USA

Vzdělání:vš.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.