HANČEROV Kornil *14.9.1881

Jméno:Kornil

Přijmení:HANČEROV

Datum narození:14.9.1881

Obec narození:Nový Bychov

Okres narození:Mogilevo Rusko

Domovská obec:Iskaň Nový Bychov

Domovský okres:Mogilevo

Zaměstnání:rolník

Vyznání:pravosl.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:nesloužil

Datum zařazení do legií:3.7.1916

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:11.12.1917

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.