HANKO Josef *1.3.1873

Jméno:Josef

Přijmení:HANKO

Datum narození:1.3.1873

Obec narození:Nádošť

Okres narození:Košice

Domovská obec:Nádošť

Domovský okres:Košice

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:9.p.pl.

Datum zájetí:1915

Hodnost v době zájetí:rotný

Datum podáni prihlášky do legií:3.6.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Innokekievskaja

Datum zařazení do legií:28.6.1919

Jednotka v době zařazení:1.leh.děl.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.1.1920

Poslední útvar v legiích:posádka Irkutsk

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.