HANOLD Jan *3.6.1896

Jméno:Jan

Přijmení:HANOLD

Datum narození:3.6.1896

Obec narození:Bačkov

Okres narození:Čáslav

Domovská obec:Břevnice Březnice

Domovský okres:Německý Brod

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:dělník, kočí

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:2.pr.pol.mys.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:2.pr.pol.mys.

Datum zájetí:7.8.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:10.4.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:29.3.1918

Jednotka v době zařazení:39.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.12.1919

Poslední útvar v legiích:39.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.