HANUŠ Augustin *8.8.1880

Jméno:Augustin

Přijmení:HANUŠ

Datum narození:8.8.1880

Obec narození:Pustá Rybná

Okres narození:Polička

Domovská obec:Pustá Rybná Brno

Domovský okres:Polička Brno

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:obchodník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:14.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:8.p.pl.

Datum zájetí:20.8.1917

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:6.10.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:16.4.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:desátník

Konec v legiích:31.7.1919

Poslední útvar v legiích:33.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.