HANUŠ Bohumil *16.10.1896

Jméno:Bohumil

Přijmení:HANUŠ

Datum narození:16.10.1896

Obec narození:Smečno

Okres narození:Slaný

Domovská obec:Jistebník

Domovský okres:Bílovec

Vzdělání:reálka 4 odb.

Zaměstnání:hosp.adjunkt

Vyznání:přestoupil na pravosl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:1.p.pl.

Datum zájetí:3.6.1916

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:15.6.1916

Datum zařazení do legií:2.7.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:14.9.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:kapitán

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře