HANUSZ Josef *7.3.1883

Jméno:Josef

Přijmení:HANUSZ

Datum narození:7.3.1883

Obec narození:Kiš Gest

Okres narození:Trnava

Domovská obec:Kiš Gest

Domovský okres:Trnava

Vzdělání:ob. 6 pok. 3

Zaměstnání:krejčí

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:72.p.pl.

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum zařazení do legií:5.9.1919

Jednotka v době zařazení:konzul.odd.

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.