HARANT Jaroslav *12.11.1897

Jméno:Jaroslav

Přijmení:HARANT

Datum narození:12.11.1897

Obec narození:Strakonice

Okres narození:Strakonice

Domovská obec:Nahořany

Domovský okres:Sušice

Vzdělání:ob. 5 mě. 3 pok. 3

Zaměstnání:typograf

Vyznání:vystoupil z pravosl., bez vyz.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.zem.p.pl.

Datum zájetí:12.6.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:28.9.1916

Misto podáni prihlášky do legií:Borispol

Datum zařazení do legií:28.11.1916

Jednotka v době zařazení:inf.osvět.odb.M.V.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:13.7.1920

Poslední útvar v legiích:inf.osvět.odbor

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.