HARAPÁT Václav *21.9.1895

Jméno:Václav

Přijmení:HARAPÁT

Datum narození:21.9.1895

Obec narození:Polička

Okres narození:Polička

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:obuvník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:98.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:102.p.pl.

Datum zájetí:6.6.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:21.5.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Itálie

Datum zařazení do legií:21.5.1918

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:30.9.1919

Poslední útvar v legiích:33.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
KONEČNÝ, Stanislav. Poličští legionáři 1914-1920. Polička: S. Konečný, 2000.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře