HARIS Štěpán *20.8.1880

Jméno:Štěpán

Přijmení:HARIS

Datum narození:20.8.1880

Obec narození:Komárno

Okres narození:Komárno

Domovská obec:Vasgvad

Domovský okres:Komárno

Jednotka v době zařazení:3.sborná rota

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.