HARMÁČEK Václav *25.8.1891

Jméno:Václav

Přijmení:HARMÁČEK

Datum narození:25.8.1891

Obec narození:Plzeň

Okres narození:Plzeň

Domovská obec:Roupov

Domovský okres:Přeštice

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:elektromontér

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:9.pl.pev.děl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:9.pl.pev.děl.

Datum zájetí:22.3.1915

Hodnost v době zájetí:zbrojmistr

Misto podáni prihlášky do legií:Samara

Datum zařazení do legií:14.9.1918

Jednotka v době zařazení:inv.rota

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.12.1919

Poslední útvar v legiích:inv.rota

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.