HARMADI Jan *10.12.1893

Jméno:Jan

Přijmení:HARMADI

Datum narození:10.12.1893

Obec narození:Garam Solmoš

Okres narození:Bars

Domovská obec:Garam Solmoš

Domovský okres:Bars

Zaměstnání:rolník

Datum zařazení do legií:21.5.1920

Jednotka v době zařazení:posádka Vladivostok

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.