HARVAN Šimon *20.10.1897

Jméno:Šimon

Přijmení:HARVAN

Datum narození:20.10.1897

Obec narození:Zborov nad Bystricou

Okres narození:Kysucké Nové Město

Domovská obec:Zborov nad Bystricou

Domovský okres:Kysucké Nové Město

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:15.honv.p.pl.

Datum zájetí:28.6.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:14.7.1919

Jednotka v době zařazení:posádka Vladivostok

Hodnost v době zařazení:pracovník

Konec v legiích:9.7.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.