HAŠEK Adolf *1.1.1893

Jméno:Adolf

Přijmení:HAŠEK

Datum narození:1.1.1893

Obec narození:Moskva

Okres narození:Moskva

Vzdělání:reálka

Zaměstnání:inspektor mezinár.spol. čínské žel.dráhy

Datum podáni prihlášky do legií:31.12.1918

Jednotka v době zařazení:ústř.tábor Rus.Ostrov

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.