HAUKE Emerich *5.10.1892

Jméno:Emerich

Přijmení:HAUKE

Datum narození:5.10.1892

Obec narození:Jeseník

Okres narození:Frývaldov

Domovská obec:Jeseník

Domovský okres:Frývaldov

Zaměstnání:čalouník

Datum zařazení do legií:28.6.1919

Jednotka v době zařazení:štáb čsl.vojsk

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:?

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.