HAUSCHILD Ferdinand *11.11.1891

Jméno:Ferdinand

Přijmení:HAUSCHILD

Datum narození:11.11.1891

Obec narození:Duchcov

Okres narození:Teplice

Vzdělání:mě. pok. 1

Zaměstnání:námořník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:nám.odd.

Hodnost v době zájetí:bocman

Datum podáni prihlášky do legií:30.11.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Vladivostok

Datum zařazení do legií:3.12.1919

Jednotka v době zařazení:likvid.komise

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.