HAUSER Karel *7.11.1882

Jméno:Karel

Přijmení:HAUSER

Datum narození:7.11.1882

Obec narození:Třebíč

Okres narození:Třebíč

Domovská obec:Cejpy

Domovský okres:Třebíč

Vzdělání:mě. les.š.

Zaměstnání:revírník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:10.zem.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:2.4.1918

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:19.8.1918

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře