HAUSMAJER Jan *1.2.1881

Jméno:Jan

Přijmení:HAUSMAJER

Datum narození:1.2.1881

Obec narození:Kroměříž

Okres narození:Kroměříž

Domovská obec:Kroměříž

Domovský okres:Kroměříž

Vzdělání:mě. 2

Zaměstnání:fotograf

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:3.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:3.p.pl.

Datum zájetí:10.6.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Omsk

Datum zařazení do legií:4.1.1919

Jednotka v době zařazení:sborové hospodářství

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:28.8.1919

Poslední útvar v legiích:sborové int.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.