HAUSNER František *29.9.1892

Jméno:František

Přijmení:HAUSNER

Datum narození:29.9.1892

Obec narození:Neustif

Okres narození:Olemovice

Domovská obec:Neustif

Domovský okres:Olemovice

Vzdělání:ob. 8

Zaměstnání:klempíř

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:54.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:1.3.1919

Jednotka v době zařazení:zařiz.odd.

Hodnost v době zařazení:pracovník

Poslední útvar v legiích:tech.rota

Poslední hodnost v legiích:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.