HAVEL František *19.10.1891

Jméno:František

Přijmení:HAVEL

Datum narození:19.10.1891

Obec narození:Veletín

Okres narození:Sedlčany

Domovská obec:Praha, Nosetín

Domovský okres:Praha, Sedlčany

Zaměstnání:rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:102.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:102.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:16.12.1917

Datum zařazení do legií:7.3.1918

Jednotka v době zařazení:21.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:22.11.1919

Poslední útvar v legiích:22.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.