HAVEL Václav *10.9.1888

Jméno:Václav

Přijmení:HAVEL

Datum narození:10.9.1888

Obec narození:Sedlice

Okres narození:Humpolec

Domovská obec:Sedlice

Domovský okres:Humpolec

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:tesař

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:11.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.p.pl.

Datum zájetí:12.10.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:28.9.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:16.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:16.10.1919

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.