HAVELKA Josef *10.2.1878

Jméno:Josef

Přijmení:HAVELKA

Datum narození:10.2.1878

Obec narození:Novosilky , Lucký új.

Okres narození:Volyňská gub.

Domovská obec:Novosilky

Domovský okres:Volyňská gub.

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:truhlář

Vyznání:pravosl.

Datum zařazení do legií:5.10.1916

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:21.11.1917

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.