HAVELKA Josef *26.9.1884

Jméno:Josef

Přijmení:HAVELKA

Datum narození:26.9.1884

Obec narození:Turnov

Okres narození:Turnov

Domovská obec:Žďárek

Domovský okres:Turnov

Zaměstnání:dělník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:2.pr.pol.mys.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:2.pr.pol.mys.

Datum zájetí:7.8.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:12.6.1918

Jednotka v době zařazení:depos.rota

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:10.8.1919

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.