HAVELKA Karel *19.4.1887

Jméno:Karel

Přijmení:HAVELKA

Datum narození:19.4.1887

Obec narození:Újezd

Okres narození:Mladá Boleslav

Domovská obec:Újezd

Domovský okres:Mladá Boleslav

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:2.pr.pol.mys.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:2.pr.pol.mys.

Datum zájetí:8.8.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:20.4.1918

Jednotka v době zařazení:deposito

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:7.5.1919

Poslední útvar v legiích:depos.rota

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
HLOUŠEK, Ladislav, KUČEROVÁ, Linda, STEKLÝ, František, ŠRÁMEK, Pavel. Legionáři okresu Pardubice. Rodáci a občané 1914-1920. Pardubice: SOkA Pardubice, 2006.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře