HAVLAN Josef *22.10.1892

Jméno:Josef

Přijmení:HAVLAN

Datum narození:22.10.1892

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Domovská obec:Praha Lipník nad Bečvou

Domovský okres:Praha Hranice

Vzdělání:reálka3

Zaměstnání:hodinář

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:7.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:7.p.pl.

Datum zájetí:22.8.1917

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum podáni prihlášky do legií:14.4.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:14.4.1918

Jednotka v době zařazení:1.skup.těž.houf.

Hodnost v době zařazení:desátník

Konec v legiích:4.11.1919

Poslední útvar v legiích:1.skup.těž.houf.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.