HAVLÍČEK František *18.7.1892

Jméno:František

Přijmení:HAVLÍČEK

Datum narození:18.7.1892

Obec narození:Šejdorf-Okrouhličko

Okres narození:Německý Brod

Domovská obec:Šejdorf-Okrouhličko

Domovský okres:Německý Brod

Vzdělání:ob. 2

Zaměstnání:sklář

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:21.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:21.p.pl.

Datum zájetí:28.1.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:1.4.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Vladivostok

Datum zařazení do legií:15.5.1918

Jednotka v době zařazení:5.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:14.9.1920

Poslední útvar v legiích:12.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.