HAVLÍČEK František *24.7.1897

Jméno:František

Přijmení:HAVLÍČEK

Datum narození:24.7.1897

Obec narození:Popovice

Okres narození:Uherské Hradiště

Domovská obec:Popovice

Domovský okres:Uherské Hradiště

Vzdělání:ob., obch.2

Zaměstnání:obch.příručí

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:3.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:3.p.pl.

Datum zájetí:20.8.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:27.4.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:18.5.1921

Poslední útvar v legiích:kancelář legií evid.úřad

Poslední hodnost v legiích:strážmistr

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.