HAVLÍČEK Jan *20.9.1881

Jméno:Jan

Přijmení:HAVLÍČEK

Datum narození:20.9.1881

Obec narození:Valteřice

Okres narození:Jilemnice

Domovská obec:Valteřice

Domovský okres:Jilemnice

Vzdělání:ob. odb.les.

Zaměstnání:lesník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:3.pl.pev.děl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:3.pl.pev.děl.

Datum zájetí:22.3.1915

Hodnost v době zájetí:četař

Datum podáni prihlášky do legií:18.7.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Bobrujsk

Datum zařazení do legií:18.7.1917

Jednotka v době zařazení:1.zál.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:2.8.1920

Poslední útvar v legiích:3.leh.děl.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.