HAVLÍČEK Josef *16.1.1889

Jméno:Josef

Přijmení:HAVLÍČEK

Datum narození:16.1.1889

Obec narození:Bolešiny

Okres narození:Klatovy

Domovská obec:Vysočany

Domovský okres:Praha

Zaměstnání:hudebník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:11.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.p.pl.

Hodnost v době zájetí:četař

Datum zařazení do legií:7.12.1915

Konec v legiích:9.10.1919

Poslední útvar v legiích:pomocná rota (S)

Poslední hodnost v legiích:důst.zástupce

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.