HAVLÍČEK Josef *18.8.1895

Jméno:Josef

Přijmení:HAVLÍČEK

Datum narození:18.8.1895

Obec narození:Vídeň 4

Okres narození:Vídeň

Domovská obec:Vídeň 4

Domovský okres:Vídeň

Vzdělání:obch.

Zaměstnání:účetní

Vyznání:pravosl.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:95.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:95.p.pl.

Datum zájetí:17.10.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Misto podáni prihlášky do legií:Bobrujsk

Datum zařazení do legií:12.7.1917

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:17.2.1920

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.