HAVLÍČEK Josef *1879

Jméno:Josef

Přijmení:HAVLÍČEK

Datum narození:1879

Domovská obec:Radovesnice

Domovský okres:Nový Bydžov

Datum zařazení do legií:25.12.1918

Jednotka v době zařazení:žel.rota

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.