HAVLÍN Josef *19.6.1889

Jméno:Josef

Přijmení:HAVLÍN

Datum narození:19.6.1889

Obec narození:Královo Pole

Okres narození:Brno

Domovská obec:Královo Pole

Domovský okres:Brno

Vzdělání:ob. 5 mě. 2 reálka 5 obch.ak.

Zaměstnání:státní úředník

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:8.p.pl.

Datum zájetí:17.9.1915

Hodnost v době zájetí:praporčík

Datum podáni prihlášky do legií:1.4.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Caricyn

Datum zařazení do legií:15.4.1918

Jednotka v době zařazení:9.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:4.8.1920

Poslední útvar v legiích:1.jízd.pl.

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.